Procedură privind obținerea licenței de execuție pentru activități conexe transportului rutier


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

LICENȚA PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER

Activități conexe transportului rutier

Activitățile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier, eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea își desfășoară tipul de activitate conexă pentru care solicită licența.

Licența pentru activități conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare tip de activitate conexă.

Activitățile conexe transportului rutier sunt următoarele:

a) activități desfășurate de autogară;

b) activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost.

Registrul operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Activitățile conexe transportului rutier pot fi efectuate numai de către operatorii economici care sunt înscriși în Registrul operatorilor economici.

Registrul operatorilor economici cuprinde:

a) date de identificare ale operatorilor economici;

b) date privind managerii de transport care conduc activitatea operatorilor economici;

c) date privind licențele deținute de operatorii economici;

d) date privind sancțiunile aplicate operatorilor economici.

Datele cuprinse în registre vor fi păstrate inclusiv în sistem informatic.

Activitatea desfășurată de autogară

Operatorul economic poate desfășura activitatea de autogară numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, al cărei model este prezentat în Anexa nr. 38 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011.

Condiții

Licența pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară se eliberează operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...