Procedură privind eliberarea și anularea permiselor de muncă


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Persoanele care doresc să muncească în România care au cetațenia unui stat din afara Uniunii Europene și Spatiului Economic European trebuie să-și găsească un angajator și să susțină probele impuse de acesta. Angajatorul care dorește să angajeze astfel de cetățeni va obține aviz de angajare. Persoana poate fi angajată în România la un singur angajator, persoana fizică sau juridică.

Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente.

Condițiile pentru obținerea avizului

La eliberarea avizului de angajare, angajatorul va plăti astfel:

- pentru avizul de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar, nominal, angajatorul va achita echivalentul în lei a 200 euro;

- pentru avizul de muncă pentru lucrător sezonier, angajatorul va achita echivalentul în lei a 50 euro;

- echivalentul în lei a 50 euro în cazul în care angajatorul intenționează să încadreze în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei;

- chitanța se va prezenta în original, cu semnătura și ștampila unității de trezorerie.

Dacă persoana nu are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European va putea fi angajată în România, cu aviz de angajare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României;

2. Sunt îndeplinite condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;

3. Face dovada faptului că este aptă din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă;

4. Nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;

5. Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;

6. Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;

7. Angajatorul desfașoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației/avizului de angajare;

8. Angajatorul să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

Nu este necesară îndeplinirea prevederilor punctului nr. 1 de mai sus dacă persoana se încadrează în următoarele categorii:

- deține funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străina și este singura persoană numită în această funcție;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...