Procedură privind obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice

CLASIFICAREA

Conform Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, structura de primire turistică reprezintă orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente.

Structurile de primire turistice includ:

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de transport

- structuri de primire turistice cu funcțiuni de tratament balnear: unități de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

Complexuri de turism balnear sunt considerate acele clădiri care includ în același edificiu ori în edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice (de cazare, de alimentație și de tratament balnear, eventual de agrement);

OBLIGAȚIA OBȚINERE CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE

Conform art. 7 din H.G. nr. 1267/2010 este interzisă funcționarea structurilor de primire turistice fără autorizație provizorie de funcționare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.

Certificatul de clasificare este documentul eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calității dotărilor și a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică. Certificatul de clasificare este însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii sau de fișa privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, constituind parte integrantă a acestuia.

OBLIGAȚIA DE AFIȘARE A CERTIFICATULUI

Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să afișeze la recepție sau în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști.

Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de internet informații reale cu privire la denumirea și tipul structurii de primire turistice, categoria de clasificare sau serviciile prestate. Certificatul de clasificare și anexa/anexele la certificatul de clasificare se păstrează în permanență în original în structura de primire turistică în cauză.

CONDIȚIILE ȘI CRITERIILE PENTRU ELIBERAREA ȘI RADIEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE SAU ÎNCETAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚII

Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecția turiștilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort și a ofertei de servicii.

Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică se clasifică pe stele și respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice și agroturistice, în funcție de caracteristicile constructive, dotările și calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condițiilor și criteriilor minime obligatorii și suplimentare cuprinse în Anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 și 7 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turismnr. 65/2013.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...