Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării a persoanei fizice autorizate (PFA), a întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale (II) și a întreprinderilor familiale (IF)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Operațiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor – formular;

2. Dovada privind plata taxei de registru:

45 lei – taxa de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele și inițiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma "persoană fizică autorizată" sau PFA.

Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele și inițiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”.

Firma unui profesionist, întreprindere familială, se compune din numele familiei sau a reprezentantului acesteia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere familială”.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare, original - formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular;

3. Declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii (model 2);

4. Cartea de identitate sau pașaportul titularului PFA, a titularilor întreprinderii individuale, cartea de identitate sau pașaportul fiecărui membru al întreprinderii familiale (fotocopii certificate olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...