Procedură privind declararea simplificată a mărfurilor la vămuire


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

A. Condiții de autorizare

Procedura declarației simplificate se aplică în cazul operațiunilor cu caracter repetitiv, pe baza autorizației prevăzute la art. 166 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare), eliberate de biroul vamal în a cărui rază de competență teritorială solicitantul își are sediul sau punctul de lucru.

Prin operațiuni cu caracter repetitiv se înțelege transporturile de marfă, având același destinatar și același expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au frecvență mai mare de două transporturi pe săptămână;

b) marfa transportată se încadrează la același cod tarifar;

c) țara de expediție și țara de destinație, precum și regimul vamal și cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.

B. Dosarul de autorizare

Autorizația de utilizare a procedurii declarației simplificate se acordă pe baza unei cereri scrise

Cererea se completează utilizând aplicația "Autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire", aflată pe website-ul Direcției Generale a Vămilor www.customs.ro, secțiunea Agenți economici/Utilizarea sistemului informatic vamal. Cererea înregistrată în aplicația informatică se tipărește și se depune, semnată și ștampilată de către solicitant, la biroul vamal împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a societății comerciale, în copie;

b) copia actului constitutiv al societății comerciale, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea comercială;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...