Procedură privind constituirea și autorizarea cooperativelor de credit


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONSTITUIREA ȘI AUTORIZAREA CASELOR CENTRALE A COOPERATIVELOR DE CREDIT

Cooperativă de credit reprezintă instituția de credit constituită ca o asociație autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor lor comune de ordin economic, social și cultural, a cărei activitate se desfășoară, cu precădere, pe principiul într-ajutorării membrilor cooperatori. Ca orice instituție de credit, în vederea desfășurării activității în România, cooperativele de credit trebuie să dispună de o autorizație din partea Băncii Naționale a României.

CONDIȚII DE AUTORIZARE

Autorizarea cooperativelor de credit se realizează în condițiile aplicabile instituțiilor de credit prevăzute în Titlul V capitolul II partea I din O.U.G. nr. 99/2006 cu excepția art. 11 și art. 17, ale căror prevederi nu se aplică la nivelul cooperativelor de credit din rețea, dacă sunt îndeplinite la nivelul rețelei cooperatiste condițiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

1. Cooperativele de credit care se constituie și se afiliază la o casă centrală deja autorizată pot fi autorizate de Banca Națională a României numai pe baza acordului de afiliere acordat de casa centrală respectivă.

2. Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrală se autorizează în condițiile autorizării Casei centrale de credit.

AUTORIZAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT CARE SE AFILIAZĂ LA O CASĂ CENTRALĂ DEJA AUTORIZATĂ

Aprobarea de constituire

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...