Procedură privind obținerea calității de consultant fiscal


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

PROCEDURĂ PRIVIND OBȚINEREA CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL

ACTIVITATEA DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ

Activitatea de consultanță fiscală constă în:

a) acordarea de asistență și servicii profesionale în domeniul fiscal;

b) acordarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;

c) certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;

d) asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;

f) asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală ;

Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției - Serviciul profesii juridice conexe;

h) asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) asistență fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdicționale.

Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.

REGULI DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL ȘI CONSULTANT FISCAL ASISTENT

1. Condiții atribuire calitate de consultant fiscal

Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...