Procedură privind acordarea brevetelor de turism


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACORDAREA BREVETELOR DE TURISM

Brevetul de turism este documentul eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agențiilor de turism și/sau a structurilor de primire turistice.

Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare/alimentație publică sau a unei agenții de turism, cu excepțiile prevăzute în normele metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deținătoare a brevetului de turism specific funcției/a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licență/masterat/doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.

Funcții pentru care se eliberează brevetul de turism

În funcție de nivelul și de pregătirea profesională, precum și de îndeplinirea criteriilor minime obligatorii, brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcții:

a) manager în activitatea de turism;

b) director de agenție de turism;

c) director de hotel;

d) director de restaurant;

e) cabanier.

Posesorul unui brevet de turism poate ocupa și alte funcții decât cele înscrise pe acesta, astfel:

a) persoana care deține brevet pentru funcția de manager în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcțiile de mai sus;

b) persoana care deține brevet pentru funcția de director de hotel poate ocupa fie funcția înscrisă în brevet, fie funcție de conducere operativă a activităților oricărui alt tip de structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare.

Obligația intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului și se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...