Procedură privind autorizarea sanitară veterinară


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ A ACTIVITĂȚILOR DIN UNITĂȚILE CARE PRODUC, PROCESEAZĂ, DEPOZITEAZĂ, TRANSPORTĂ ȘI/SAU DISTRIBUIE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Autorizația sanitară veterinară reprezintă documentul emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Județeană, respectiv a Municipiului București, care atestă că activitățile din unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală prevăzute în Anexa nr. 1 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA nr. 57/2010, îndeplinesc condițiile sanitare veterinare de funcționare stabilite de legislația veterinară a Uniunii Europene și de cea națională.

Activitățile supuse autorizării sanitare veterinare sunt activitățile desfășurate în unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală și care se autorizează de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Județeană, respectiv a Municipiului București, înainte de începerea desfășurării acestora. Activitățile supuse autorizării sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 57/2010.

Unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală pot să desfășoare activități supuse controlului sanitar-veterinar numai după emiterea autorizației sanitare veterinare de DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București.

Pentru activitățile desfășurate în unitățile prevăzute în Anexa nr. 1 pct. I la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 57/2010, DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București eliberează autorizația sanitară veterinară condiționată, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 la Norma menționată, sau autorizația sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 12 din aceeași Normă, în urma obținerii de la Direcția igienă veterinară și epidemiologie a numărului de autorizare pentru schimburi intracomunitare.

Pentru activitățile desfășurate în unitățile prevăzute în Anexa nr. 1 pct. II, DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București acordă numărul de autorizare și eliberează autorizația sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la Norma indicată mai sus.

Înainte de amplasare și de începerea construcției, în cazul unităților prevăzute în Anexa nr. 1 din Norma arătată mai sus, reprezentantul legal al unității trebuie să înainteze DSVSA județene, respectiv a Municipiului București, în vederea verificării și certificării conformității cu legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare, documentația care conține următoarele documente:

a) cererea din partea unității, prin care solicită certificarea conformității documentației depuse cu legislația sanitară veterinară în vigoare;

b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

c) proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor;

d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităților ce urmează a se desfășura și a obiectivului;

e) chitanța care atestă că au fost achitate tarifele percepute de direcția sanitar-veterinară.

În cazul în care, în urma verificării documentației precum și a verificării la fața locului a conformității datelor înscrise, se constată îndeplinirea condițiilor sanitare veterinare, directorul executiv al DSVSA județene, respectiv a Municipiului București emite o notificare, conform modelului prevăzut în Anexanr. 2 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 57/2010, care este înaintată reprezentantului legal al unității, în care precizează că documentația depusă este conformă cu legislația sanitară veterinară în vigoare și aplică ștampila DSVSA județene, respectiv a Municipiului București pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă și pe proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt "conforme cu legislația sanitară veterinară în vigoare".

În cazul în care, în urma verificării documentației precum și a verificării la fața locului a conformității datelor înscrise, se constată neconformități față de reglementările sanitare veterinare în vigoare, DSVSA județene, respectiv a Municipiului București, prin reprezentanții săi, întocmește o notă de constatare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la Norma arătată, în care înscrie toate deficiențele constatate și emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: "În urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă a documentației depuse, precum și a verificării la fața locului a conformității datelor înscrise, s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare."

Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări și extinderi ale unității trebuie autorizate de către DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București, fără a se percepe tariful de autorizare prevăzut.

Tariful perceput de DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București pentru verificările efectuate în vederea certificării conformității documentației depuse cu legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară, prevăzut în Anexa nr. 8 la Norma menționată, care se achită de către reprezentantul legal al unității în contul DSVSA județene, respectiv a Municipiului București, la depunerea documentației.

Înainte de începerea activității reprezentantul legal al unității are obligația de a obține, după caz, autorizația sanitară veterinară, autorizația sanitară veterinară condiționată sau autorizația sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, de la DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București.

În vederea obținerii, după caz, a autorizației sanitare veterinare, a autorizației sanitare veterinare condiționate sau a autorizației sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală pentru unitățile care desfășoară activitățile prevăzute în Anexa nr. 1 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 57/2010, reprezentantul legal al unității depune la DSVSA județeană, respectiv a Municipiului București o documentație care va cuprinde:

a) cererea de autorizare din partea unității, cu precizarea activităților;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...