Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind schimbarea sediului profesioniștilor sau a sediului sucursalelor acestora în același județ


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Declarația-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 - pct. 6, Nota de subsol - original);
persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 3 - original);

3. Hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adițional la actul constitutiv (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare.
Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conține darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistență din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.
În cazul RA și OC, în locul documentelor prevăzute mai sus, se vor depune, după caz:
o hotărârea consiliului de administrație, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes național, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administrației publice locale (original);
o pentru societățile cooperative hotărârea organului statutar (original);

o pentru organizațiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adițional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...