Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființată în România de o firmă cu sediul în străinătate sau de un grup european de interes economic


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Operațiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilității și/sau rezervarea firmei.

Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înființat-o, denumirea localității unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" și de denumirea localității în care are sediul sucursala.

În cazul înființării de către aceeași persoană juridică a mai multor sucursale în aceeași localitate, se poate adăuga mențiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

În situația în care, prin excepție, denumirea sucursalei este diferită de cea a persoanei juridice din străinătate, denumirea sucursalei va fi urmată de indicarea firmei și persoanei juridice respective, precum și de cuvântul "sucursală".

Firma sucursalei din România a unei societăți străine va trebui să cuprindă și mențiunea sediului principal din străinătate.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular;

3. Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 2 - original);

4. Hotărârea organului statutar competent privind înființarea sucursalei prin care se desemnează și persoana împuternicită să reprezinte sucursala:

Hotărârea organului statutar va cuprinde: denumirea profesionistului din străinătate și forma juridică, registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, numărul de înmatriculare și sediul social precum și denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele împuternicite să reprezinte față de terți și în justiție profesionistul din străinătate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmează să se desfășoare în cadrul sucursalei cu precizarea domeniului și activității principale. Toate activitățile vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activități.

5. Actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată și traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

6. Actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă și legalizată):

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menționarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi și semna cererea.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...