Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființată de o societate sau un grup de interes economic cu sediul în România


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Operațiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilității și/sau rezervarea firmei.

Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înființat-o, denumirea localității unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" și de denumirea localității în care are sediul sucursala.

În cazul înființării de către aceeași persoană juridică a mai multor sucursale în aceeași localitate, se poate adăuga mențiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 2 - original);

3. Hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează și persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original):

Cererea va fi întocmită conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările efectuate prin Legea nr. 441/2006, referitoare la denumirea sucursalei, sediul, persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, limita puterilor conferite, precum și domeniul și activitatea principală codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activități.

Actul de înființare a sucursalei poate fi autentificat de notarul public/ poate fi atestat de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată/ poate conține darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistență din cadrul ORC/ poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului de înființare a sucursalei este obligatorie în cazul SNC, SCS.
Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau, după caz, decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala, trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala și limita mandatului acordat (original).

4. Actul constitutiv al societății care înființează sucursala, actualizat (copie certificată):

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...