Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea denumirii unui profesionist


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Operațiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor;

2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):

45 lei – taxa de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Notă:

Firma unei societăți în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea "societate în nume colectiv" scrisă în întregime.
Firma unei societăți în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociații comanditați, cu mențiunea "societate în comandită" scrisă în întregime.
Firma unei societăți cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociați și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată" sau "S.R.L."
Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, mențiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale.
Este interzisă înscrierea unei firme care conține cuvintele "științific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "școală", "școlar" sau derivatele acestora (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată).
Înscrierea unei firme care conține cuvintele "național", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Înscrierea unei firme care conține cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului județului, respectiv al municipiului București, în circumscripția teritorială în care solicitantul și-a stabilit sediul social. Procedura de obținere a acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată și înscrisurile în susținerea acesteia, menționate în opisul anexat la cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante.
Firmele radiate din registrul comerțului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată.

Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerț (art. 42 din Legea nr. 26/1990, republicată).
În vederea rezervării, firma este supusă operațiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condițiilor generale și speciale de legalitate, de disponibilitate și de distinctivitate față de firmele înregistrate în registrul comerțului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin ordinul ministrului justiției nr. 2594/2008).
Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă (art. 29 alin. (4) din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin ordinul ministrului justiției nr. 2594/2008) :

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...