Procedură privind acordarea licențelor de fabricație în domeniul producției de produse alimentare


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

LICENȚELE DE FABRICAȚIE ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI
DE PRODUSE ALIMENTARE

Agenții economici (persoane juridice sau fizice) pot desfășura activități în domeniul producției de produse alimentare numai pe baza unor licențe de fabricație.

Licențele de fabricație a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători:

a) agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate;

b) asociațiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate să desfășoare o activitate economică independentă în domeniul producției de produse alimentare.

Licențele de fabricație se solicită de către agenții economici la punerea în funcțiune a fiecărei unități în care aceștia vor desfășura activități în domeniul producției de produse alimentare și se acordă de către direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, în funcție de dotări, de pregătirea de specialitate a personalului, de condițiile de igienă și de posibilitățile de garantare a calității produselor fabricate.

Licențele de fabricație acordate agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare atestă că aceștia au dreptul să efectueze astfel de activități în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la un nivel de siguranță și de calitate care să asigure protecția consumatorilor și a mediului.

Licențele de fabricație se acordă pentru fiecare categorie de produse alimentare și alte activități din domeniul producției de produse alimentare în conformitate cu Anexa nr. 1 laRegulamentul cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 357/2003.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ

În vederea desfășurării unei activități în domeniul producției de produse alimentare, agentul economic înaintează direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară județene sau a Municipiului București în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care solicită licența de fabricație cererea-tip pentru acordarea licenței de fabricație, întocmită conform Anexei nr. 2 la Regulamentul mai sus indicat, însoțită de documente justificative.

Pentru agenții economici care desfășoară activități de producție, documentația care însoțește cererea pentru acordarea licenței de fabricație cuprinde:

a) statutul societății comerciale sau autorizația eliberată în conformitate cu reglementările în vigoare pentru asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate să desfășoare o activitate economică independentă, în copie xerox;

b) certificatul de înmatriculare a societății comerciale, emis de oficiul registrului comerțului, în copie xerox;

c) certificatul de înregistrare fiscală a societății comerciale sau a asociației familiale și persoanei fizice, în copie xerox;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...