Procedură privind acordarea vizelor pentru intrarea în România și prelungirea lor


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACORDAREA ȘI PRELUNGIREA VIZEI STRĂINILOR

INFORMAȚII GENERALE

Viza constă în autorizația, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori șederea temporară pentru o perioadă determinată.

Viza dă dreptul titularului de a intra pe teritoriul României numai în situația în care, în momentul prezentării acestuia în punctul de trecere a frontierei de stat, se constată de către organele Poliției de Frontieră Române că nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării în România. Reprezentanții Poliției de Frontieră Române solicită, de regulă, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condițiilor de intrare și ședere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiții nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deține o viză valabilă.

CEREREA DE ACORDARE A VIZEI

1. Cetățenii care au nevoie de viză.

Lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în Anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001.

2. Unde se depune cererea de acordare a vizei

Viza română se acordă de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripție solicitantul își are domiciliul ori reședința, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.

3. Condiții de acordare a vizei

Viza română se acordă străinilor la cerere, numai dacă:

- sunt îndeplinite condițiile cu privire la intrarea în România;

- nu există vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul României prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) sau alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 194/2002 republicată;

- pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migrație, azil și vize;

- pe numele străinului nu au fost primite semnalări privind nepermiterea intrării din partea reprezentanților statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, precum și ai statelor părți la Acordul privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit în continuare Acordul Schengen, în cadrul cooperării consulare;

- nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale ;

- străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni săvârșite în străinătate, incompatibile cu scopul pentru care solicită acordarea vizei;

- sunt îndeplinite și condițiile speciale de acordare a vizei în funcție de scopul pentru care este solicitată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...