Procedură privind obținerea autorizației de funcționare de către brokerul de asigurare


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE DE CĂTRE BROKERUL DE ASIGURARE

În temeiul prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor brokerul de asigurare este persoana juridică română, autorizată în condițiile prezentei legi, care negociază pentru clienții săi, persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare și acordă asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz.

CONDIȚIILE

În vederea obținerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie persoană juridică română în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulație și să nu inducă în eroare publicul;

b) să aibă un capital social subscris și vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150.000 lei;

c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe întregul teritoriu al României, cu o limită minimă de acoperire de 1.250.000 euro/eveniment și o sumă agregată de 1.850.000 euro pe an, fără franșiză și să prevadă clauzele minime obligatorii, conform Anexei nr. 5 la Norma nr. 9/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară - A.S.F.;

d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare, cu excepția prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfășurării activității pentru care a fost autorizat, unde se va transmite și se va primi corespondența, sediu la care să fie prezent în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, și care să îndeplinească următoarele condiții:

1. sediul social și punctele de lucru să aibă o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfășurare a activității de intermediere în asigurări;

2. tehnica de calcul trebuie să cuprindă: calculatoare și software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax, care să permită gestionarea polițelor;

3. suprafața sediului să nu fie mai mică de 15 m2, să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor, cu excepția clădirilor de birouri tip centru de afaceri, și să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea și arhivarea documentelor;

4. spațiul trebuie să fie dotat cu mobilier de birou - birouri de lucru, fișete, mobilier de depozitare;

f) din documentele prezentate să rezulte că nu este și nu va fi acționar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent în brokeraj și că nu are și nu va avea ca acționar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent în brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică;

g) asociații ori acționarii semnificativi, conducătorii executivi și administratorii să nu aibă cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală și cazier fiscal;

h) conducătorii executivi să aibă studii superioare și o experiență de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puțin4 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul financiar-bancar; această prevedere se aplică și administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare conducerii executive. Prin funcție de conducere operativă se înțelege inclusiv funcția de șef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum și funcția de director de agenție sau de sucursală a unei entități care operează în aceste domenii;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...