Procedură privind obținerea avizelor necesare pentru autorizarea executării/desființării unei construcții


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

OBȚINEREA AVIZELOR NECESARE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII/DESFIINȚĂRII UNEI CONSTRUCȚI

Pentru a putea obține autorizația de executare sau desființare a unei construcții investitorul trebuie să obțină în prealabil o serie de aprobări de la furnizorii de utilități. Aceste aprobări (avize) sunt stabilite prin certificatul de urbanism.

Cele mai importante avize sunt:

- avizul de gospodărire a apelor;

- avizul pentru energia termică;

- avizul pentru energia electrică;

- avizul PSI de apărare contra incendiilor;

- autorizatia sanitară;

- avizul pentru gaze naturale;

- avizul pentru apărarea civilă, unde e cazul;

- avizul pentru mediu;

- avizele experților, unde e cazul;

- alte avize necesare pentru situații specifice.

1. Avizul de gospodărire a apelor

Obținerea avizului a gospodăririi apelor este reglementată în Procedura și competențele de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 662/2006 și Normativul de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 799/2012.

Utilizatorului de apă are obligația de a solicita și obține, la faza de proiectare, un "AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR" ce reglementează atât regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât și activitățile social-economice, cu efecte potențial negative asupra componentei hidraulice a mediului.

Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza "AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR"

Avizul de gospodărire a apelor:

a) se solicită de către beneficiarul sau titularul de investiție, la faza de proiectare "studiu de fezabilitate", pe baza unei documentații tehnice de fundamentare elaborată conform prevederilor legale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...