Procedură privind racordarea la rețelele electrice


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Pentru realizarea racordării instalațiilor unui utilizator la rețeaua electrică de interes public se parcurg, după caz, următoarele etape, în ordine cronologică:

a) etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului;

b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de rețea și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;

c) stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator;

e) realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;

g) emiterea de către operatorul de rețea a certificatului de racordare a locului de consum și/sau de producere;

h) punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.

Accesul la rețeaua electrică de interes public se realizează prin obținerea avizului de amplasament, a avizului tehnic de racordare, calculul tarifului de racordare, stabilirea compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite.

1. ETAPA PRELIMINARĂ DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE A VIITORULUI UTILIZATOR

Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de rețea informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețea a unui loc de consum și/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia. Ca răspuns la aceste solicitări, operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitanților informații generale privind:

- necesitatea obținerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situație se indică documentația și datele necesare emiterii avizului de amplasament;

- posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de consum și/sau de producere;

- etapele procesului de racordare la rețea și durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul și datele energetice ale locului de consum și/sau de producere;

- acțiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de rețea, și documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

- tarifele în vigoare practicate de operatorul de rețea, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare și tarifele de racordare, precum și temeiul legal al acestora.

Informațiile se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii scrise a acestuia.

Parcurgerea etapei preliminare de documentare și informare a utilizatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...