Procedură privind deschiderea succesiunii


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Deschiderea moștenirii unei persoane are loc, în conformitate cu art. 954 Cod Civil, în momentul decesului acesteia

Potrivit art. 101 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, cu modificările ulterioare, procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum și a secretarului consiliului local al localității în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moștenirii.

Data deschiderii succesiunii este data morții defunctului, dovedită cu certificatul de deces. Această dată este foarte importantă, deoarece în raport cu acest moment sunt identificate persoanele chemate a moșteni, capacitatea lor succesorala și drepturile ce li se cuvin, și tot aceasta este, de regulă, data care marchează începerea curgerii termenului de un an de prescripție a dreptului de opțiune succesorală. Prin urmare, momentul deschiderii succesiunii nu trebuie confundat cu momentul deschiderii procedurii succesorale notariale, fiind noțiuni diferite.

Competența și locul deschiderii moștenirii

În funcție de natura sa litigioasă sau nelitigioasă, procedura succesorală este numai de competența instanței de judecată sau a notarului public.

Moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

Dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, moștenirea se deschide la locul din țară aflat în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat, cu condiția ca în această circumscripție să existe cel puțin un bun imobil al celui care lasă moștenirea.

În cazul în care în patrimoniul succesoral nu există bunuri imobile, locul deschiderii moștenirii este în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat, cu condiția ca în această circumscripție să se afle bunuri mobile ale celui ce lasă moștenirea.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...