Procedură privind obținerea unui permis de conducere


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

OBȚINEREA UNUI PERMIS DE CONDUCERE

Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole și forestiere sau mașini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

ORGANUL EXAMINATOR

Examinarea se efectuează de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competență teritorială:

a) candidatul își are domiciliul sau reședința în sensul art. 231 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002; ori;

b) se află adresa unde locuiește candidatul, în cazul persoanelor aflate la studii în România.

Candidații care solicită obținerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum și candidații cu dizabilități fizice pot fi examinați de serviciul public comunitar pe raza căruia se află școala de conducători auto autorizată unde aceștia au absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică.

Dovada domiciliului sau a reședinței în România în sensul art. 231 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 se face cu documente aflate în termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competență a serviciului public comunitar, după cum urmează:

a) pentru cetățenii români, cu actul de identitate;

b) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României;

c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României, aflat în termen de valabilitate, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că aceștia urmează studii în România de cel puțin 6 luni.

Examinarea, atât la proba teoretică, cât și la proba practică, se efectuează la același serviciu public comunitar. Proba practică se susține numai cu examinatori atestați de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în școli de conducători auto și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 102/2005.

Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

a) 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;

b) 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr;

c) 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...