Procedură privind obținerea titlului de proprietate pentru terenul aferent locuinței conform Legii nr. 18/1991, republicată


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE PROPRIETATE PENTRU TERENUL AFERENT LOCUINȚEI CONFORM LEGII 18/1991, REPUBLICATĂ, ART. 36, ALIN. (3)

Dispozițiile art. 36 alin. (2) și alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează trecerea în proprietate privată a terenurilor proprietate de stat, situate în intravilanul localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existenței construcției, în vederea construirii de locuințe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuințe și a terenurilor atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.

Terenul se trece în proprietate privată prin ordin al prefectului.

În conformitate cu Ordinului prefectului Municipiului București nr. 736/24.12.2013, "Începând cu data de 1 ianuarie 2014, la propunerile primăriilor sectoarelor municipiului București, efectuate în baza verificării situației juridice a terenurilor, atribuirea în proprietate privată a terenurilor prevăzute la art. 36 alin. (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare se face prin ordin al prefectului, care reprezintă titlu de proprietate".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...