Procedură privind înscrierea sentințelor de stabilire a filiației, tăgada paternității, încuviințarea de nume, rectificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ÎNSCRIEREA SENTINȚELOR DE STABILIRE A FILIAȚIEI, TĂGADA PATERNITĂȚII, ÎNCUVIINȚAREA DE NUME, RECTIFICAREA, COMPLETAREA SAU ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE DE SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Pentru realizarea înscrierilor sunt necesare următoarele acte:

- Hotărârea judecătorească legalizată și rămasă definitivă și irevocabilă;

- Cererea de înscriere a hotărârii judecătorești;

- Cererea de eliberare a certificatului de stare civilă;

- Actul de identitate al solicitantului;

- Taxa extrajudiciară de timbru.

Actele mai sus prezentate vor fi depuse de către persoanele fizice la primăria de care aparțin cu domiciliul stabil.

ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI, DEFINITIVE, PRIVIND STABILIREA PATERNITĂȚII, CONTESTAREA RECUNOAȘTERII, ÎNCUVIINȚAREA PURTĂRII NUMELUI SAU DE TĂGĂDUIRE A PATERNITĂȚII ORI CONTESTAREA FILIAȚIEI FAȚĂ DE MAMĂ

Înscrierea hotărârilor judecătorești, definitive, privind stabilirea paternității, contestarea recunoașterii, încuviințarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternității ori contestarea filiației față de mamă se face, la cererea persoanelor interesate, prin mențiune pe marginea actului de naștere al titularului acestuia.

În situația în care ulterior, prin hotărâre definitivă, s-a încuviințat purtarea numelui de familie al părintelui față de care s-a stabilit filiația, mențiunea se înscrie și pe actele de naștere ale copiilor minori ai acestuia, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora.

După operarea mențiunii de recunoaștere, de contestare a recunoașterii, de stabilire a filiației sau de tăgăduire a paternității ori de contestare a filiației față de mamă, se retrage certificatul de naștere și se eliberează alt certificat, cu noile date de stare civilă.

ANULAREA, MODIFICAREA SAU COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ȘI A MENȚIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.

CAZURI

Anularea se poate cere în cazul când:

a) actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...