Procedură privind înscrierea în Registrul Național al Programelor pentru Calculator


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Înregistrarea sau după caz, înscrierea în Registrul Național al Programelor pentru Calculator este obligatorie pentru persoanele fizice (autorizate) sau juridice care desfășoară pe teritoriul României activități de: producere, import, închiriere, distribuire și comercializare programe pentru calculator, conform art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 25/2006 republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 43/2010.

1. Înregistrarea în Registrul Național al Programelor pentru Calculator

Pentru producătorii și importatorii de programe pentru calculator, înregistrarea se face conform art. 35 din O.G. nr. 25/2006, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 43/2010.

Documentele pentru înregistrare trebuie să conțină următoarele:

Cereri-tip:

Formularele 1 și 2

Formularele se vor transmite la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - O.R.D.A. pe suport hârtie, semnate și ștampilate pe fiecare pagină, cât și pe suport optic (CD) sau electronic (e-mail : registre.nationale @orda.gov.ro).

Acte:

Copii după:

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului ;

- certificatul de înregistrare fiscală (numai pentru persoanele juridice fără scop patrimonial);

- factură/ordin de plată privind efectuarea plății pentru operațiunea de înregistrare în registru.

Termenele de solutionare a cererilor sunt prevăzute de art. 36 alin. (1) din O.G. nr. 25/2006, republicată modificată și completată prin O.U.G. nr. 43/2010.

- 4 zile lucrătoare pentru cererile transmise on – line;

- 10 zile lucrătoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

- 2 zile lucrătoare (regim de urgență).

Tarifele pentru operațiunile de înregistrare sunt prevăzute de H.G. nr. 1086/2008, fiind următoarele:

- înregistrare activitate de producere programe pentru calculator – 50 lei/activitate;

-înregistrare punct de lucru – 20 lei;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...