Procedură privind încheierea căsătoriei


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Căsătoria

Căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora.

CONDIȚII LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI:

- viitorii soți trebuie să aibă 18 ani;

- persoana care se căsătorește să nu fie deja căsătorită;

- persoanele care se căsătoresc să nu fie rude in linie dreaptă sau în linie colaterală până la gradul 4 inclusiv;

- persoana care se căsătorește să nu fie alienată mintal sau debilă mintal;

- tutorele nu se poate căsători cu persoana minoră aflată sub tutela sa;

- persoanele care se căsătoresc să nu fie de același sex.

Excepții:

1) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. De asemenea, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească. Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești.

2) Prin exceptie, pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.

FORMALITĂȚI LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Locul încheierii căsătoriei

1. la primărie ;

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința unul dintre viitorii soți. Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu obligativitatea înștiințării primăriei de domiciliu sau de reședință a viitorilor soți, în vederea publicării declarației de căsătorie.

2. în alt loc cu aprobarea primarului pentru motive temeinice ;

Căsătoria se poate încheia și în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului.

3. la bordul unei nave sau aeronave aflată în afara apelor teritoriale/spatiului aerian românesc de către comandantul de bord.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...