Procedură privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică pentru conducătorii auto


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a unităților specializate medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației rutiere.

CONDIȚII

În vederea obținerii agreării, unitatea specializată medicală și/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condițiile stabilite prin Normele cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2011:

a) să fie organizată în una dintre structurile aprobate, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în orice formă de exercitare a profesiei de psiholog prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România etc.);

b) să fie autorizată potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

c) să dețină câte un cabinet medical cu folosire exclusivă pentru medicii din specialitățile obligatorii prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației, cu modificările și completările ulterioare, respectiv minimum două încăperi cu folosire exclusivă pentru examinările psihologice;

d) să facă dovada posibilității efectuării investigațiilor medicale paraclinice obligatorii și psihologice prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1260/2013, cu modificările și completările ulterioare;

e) în cazul unităților specializate medicale, să facă dovada că are angajat personal de specialitate medical pentru specialitățile obligatorii prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1260/2013 cu modificările și completările ulterioare - cel puțin un medic pentru specialitățile medicale obligatorii, cu cel puțin 17,5 ore/săptămână dedicate exclusiv activității de siguranța circulației;

f) în cazul unităților specializate psihologice, să facă dovada că are angajat cel puțin un psiholog cu 20 de ore/săptămână dedicate exclusiv activității de siguranța circulației și atestat în psihologia transporturilor treapta practicant specialist;

g) să depună, în vederea agreării, toate documentele prevăzute mai sus.

ACTE NECESARE

Documentele care trebuie depuse în vederea agreării sunt:

a) cererea/solicitarea de agreare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...