Procedură privind primirea ajutorului social


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

PRIMIREA AJUTORULUI SOCIAL

BENEFICIARI

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanță de urgență, au dreptul la ajutor social.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR și care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură adică 142 lei;

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane adică 255 lei ;

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane adică 357 lei;

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane adică 442 lei;

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane adică 527 lei;

f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condițiile prezentei legi. Deci pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 37 de lei (0,073*500 valoarea ISR )

* Nivelul ISR este de 500 lei.

Bunuri care exclud acordarea ajutorului social

Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ținându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social prevăzută în anexanr. 4 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, norme aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, cuprinde clădiri și alte bunuri mobile, precum și suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Pentru determinarea acestor sume, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispoziția primarilor, pe bază de protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale și păsări.

Documentul rezultat în urma stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale și păsări se listează și se anexează la fișa de calcul prevăzută în anexa nr. 3 la Normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001.

În situația în care suprafețele de teren deținute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă ce poate rezulta.

Familiile și persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în listele specificate mai sus nu beneficiază de ajutor social.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...