Procedură privind obținerea unui nou permis de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii celui vechi


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

OBȚINEREA UNUI PERMIS DE CONDUCERE CU O NOUĂ VALABILITATE SAU A UNUI DUPLICAT

În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autoritățile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăși valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere. (art. 24 alin. (51) O.U.G. nr.195/2002)

Conform art. 100 alin. 1 pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2002 rep. 1 cu modificările ulterioare, neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere în cazul în care acesta a fost furat pierdut sau deteriorat sau nu mai corespunde din punct de vedere al formei și conținutul celor în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni (4 sau 5 puncte-amendă - conform art. 98 alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002, republicată)

În cazul expirării permisului de conducere se eliberează un nou permis de conducere cu o nouă valabilitate, iar în cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilității administrative se eliberează un duplicat.

DEPUNEREA CERERII

Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă (înainte sau după data expirării) sau a duplicatului, se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Cererea poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în cazul cetățenilor români care au domiciliul sau reședința în România și se află temporar în străinătate.

Procura poate fi autentificată și de autoritățile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine.

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Cererea poate fi transmisă prin poșta electronică, situație în care documentele însoțitoare se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...