Procedură privind obținerea autorizației de funcționare a unei unități farmaceutice


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE A UNEI UNITĂȚI FARMACEUTICE

Conform Legii farmaciei nr. 266/2008 rep. 2, asistența farmaceutică a populației se asigură prin intermediul următoarelor unități farmaceutice: farmacii comunitare, care pot deschide puncte de lucru (oficine), farmacii cu circuit închis și drogherii.

Farmaciile comunitare, oficinele locale de distribuție, farmaciile din unitățile medicale aflate în structura ministerelor cu rețea medicală proprie și drogheriile dețin și eliberează, cu amănuntul, numai medicamente cu autorizație de punere pe piață, eliberată conform legii; farmaciile cu circuit închis, farmaciile și oficinele locale de distribuție din sistemul penitenciar dețin și eliberează numai medicamente cu autorizație de punere pe piață, eliberată conform legii.

Autorizația de funcționare a unității farmaceutice este emisă la cererea administratorului societății și a farmacistului-șef, în baza raportului de inspecție favorabil întocmit de farmaciștii inspectori ai Ministerului Sănătății - Direcția generală strategii și politica medicamentului.

FARMACIA COMUNITARĂ

Farmacia comunitară este o unitatea farmaceutică ce asigură asistența farmaceutică în ambulatoriu a populației, prin eliberarea de medicamente și alte produse conforme obiectului de activitate, precum și prin furnizarea de servicii farmaceutice, în scopul realizării corecte a tratamentelor cu medicamente sau cu alte produse de sănătate și al promovării unui mod de viață sănătos.

Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-șef. Poate fi farmacist-șef farmacistul care deține certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, emis în condițiile legii.

Farmacia comunitară funcționează pe baza autorizației de funcționare emise de Ministerul Sănătății. Autorizația de funcționare pentru farmaciile comunitare se acordă pe numele persoanei juridice și al farmacistului-șef de farmacie de către Ministerul Sănătății.

Obiect de activitate

Farmacia comunitară se înființează și funcționează în cadrul unei societăți comerciale organizate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 și care va avea în obiectul de activitate:

- comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice;

- prepararea medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate și comercializarea acestora;

- vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive și aparatură medicală de uz individual și consumabile pentru acestea, suplimente alimentare și alimente cu destinație specială, plante anodine și produse pe bază de plante anodine, produse de puericultură, articole destinate întreținerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății, produse pentru protecția împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu acțiune contraceptivă, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în unele stări patologice.

Autorizația conferă următoarele drepturi:

a) dreptul de a desfășura activitățile prevăzute de lege;

b) dreptul de a deține, de a prepara și de a elibera, în condițiile legii, substanțe și medicamente psihotrope folosite în scop medical;

c) dreptul de a deține, de a prepara și de a elibera, în condițiile legii, substanțe și medicamente stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical;

d) dreptul de a încheia contracte cu societățile de asigurări sociale de sănătate privind furnizarea de servicii farmaceutice.

Depunerea documentației pentru înființarea unei farmacii comunitare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...