Procedură privind obținerea extrasului de carte funciară


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ

NOȚIUNE:

Conform Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nr. 700/2014, extrasul de carte funciară prezintă situația cadastral - juridică a imobilului, respectiv pozițiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia.

CAZURI ÎN CARE ESTE NECESAR EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ:

1. Extrasul de carte funciară pentru autentificare se eliberează la cererea notarului public, în vederea autentificării actelor juridice prin care se constituie, se modifică sau se transmite un drept real imobiliar.

Conform art. 190 alin. (6) din Regulament, se radiază din oficiu notarea pactului de opțiune concomitent cu intabularea dreptului în favoarea beneficiarului pactului de opțiune dispusă în baza declarației de acceptare în formă autentică. La încheierea declarației de acceptare, notarul public solicită un extras de carte funciară pentru autentificare.

2. Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situația cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia.

În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale precum și pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, se va solicita un extras de carte funciară pentru informare.

Conform art. 214 din Regulament, pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, în cazul în care imobilele care fac parte din masa succesorală sunt înscrise în cartea funciară, precum și pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public solicita extras de carte funciară pentru informare.

Conform art. 241 din Regulament, certificatul de carte funciară pentru informare se eliberează expropriatorului, odată cu încheierea de carte funciară și extrasul de plan cadastral, după intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al statului/unității administrativ- teritoriale asupra coridorului de expropriere.

Copia extrasului de carte funciară pentru informare contribuie la constituirea următoarelor documentații:

- documentația cadastrală de primă înscriere; (art. 83 alin. (1) din Regulament)

- documentația cadastrală de înscriere a unei construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară; (art. 96 din Regulament)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...