Procedură privind autorizarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor auto


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instructorii de conducere auto denumiți în continuare instructori auto și profesorii de legislație rutieră pot desfășura activități de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere numai dacă sunt atestați în acest sens de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R conform prevederilor Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto prevăzute în Anexele 1 - 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014.

Pentru obținerea atestatelor de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile necesare în vederea desfășurării acestei activități, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și să promoveze examenul susținut în condițiile stabilite de prezentele Norme.

Instructorii auto pot fi atestați cel puțin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Obținerea atestatului de instructor auto se realizează inițial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puțin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obține și atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto constă în școlarizarea unui număr minim de 100 cursanți care solicită obținerea permisului de conducere auto în perioada menționată.

Condiții pentru obținerea atestatului de instructor auto și profesor de legislație rutieră

Condițiile de studii pentru înscrierea la curs în vederea obținerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitanții sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto.

Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă condițiile de studii, să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:

a) să aibă vârstă de cel puțin 25 de ani;

b) să dețină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru deșfăsurarea activității respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecționare profesională, într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, după caz, organizat în condițiile prevăzute de prezentele Norme.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...