Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare.

Delegarea acestei atribuții membrilor CA sau Directoratului nu poate privi domeniul sau activitatea principală.
Actul modificator va avea forma autentică în situațiile prevăzute de art. 5 alin. (6) și art. 204 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în celelalte cazuri este suficientă darea de dată certă, acordată, în condițiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistență din cadrul ORCT, atestarea de către avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată.
Toate activitățile înscrise în actul modificator vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică, iar obiectul de activitate se identifică prin grupe CAEN de 3 cifre pentru domeniul de activitate și prin clase CAEN de 4 cifre pentru activități. Indicarea domeniului și a activității principale se face printr-o grupă de 3 cifre și printr-o clasă de 4 cifre aparținând grupei respective. Activitatea principală va fi redată prin clasa CAEN și denumirea acesteia conform nomenclatorului și, după caz, va fi sintetizată în maximum 200 de caractere, inclusiv spațiile, fără prescurtări, conform voinței solicitantului, în conformitate cu actul constitutiv. Dacă anterior datei solicitării înscrierii mențiunii nu s-a declarat domeniul și activitatea principală, acestea vor fi precizate în actul modificator la actul constitutiv.
• În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, hotărârea AGA/ decizia asociatului unic/ hotărârea consiliului de administrație/ hotărârea organului statutar va fi depus și în copie, având anexat contorul de caractere semnat de solicitant.

3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăților cooperative și organizațiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:

• hotărârea consiliului de administrație, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes național, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administrației publice locale (original);
• pentru societățile cooperative hotărârea organului statutar (original);

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...