Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZAREA-CUMPĂRAREA IMOBILELOR

CAPACITATEA.

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

Conform Codului civil pot cumpăra sau vinde toți cei cărora nu le este interzis prin lege. Deci regula este capacitatea, iar incapacitatea, excepția. De aceea, cazurile de incapacitate sunt expres și limitativ prevăzute de lege.

În prezent, prin art. 44 alin. (2) din Constituția republicată în 2003, cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor dar numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală.

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan Legea nr. 17/2014.

Conform Legii nr. 17/2014, pot cumpăra teren agricol în românia:

- cetățenii români,

- cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, al unuia din statele care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene,

- apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederația Elvețiană,

- persoanele juridice având naționalitatea română,

- persoanele juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederației Elvețiene.

Cetățeanul unui stat terț și apatridul cu domiciliul într-un stat terț, precum și persoanele juridice având naționalitatea unui stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condițiile reglementate prin tratate internaționale, pe bază de reciprocitate, în condițiile prezenței legi.

INCAPACITĂȚI SPECIALE.

A. LIPSA CAPACITĂȚII DE EXERCIȚIU SAU CAPACITATEA DE EXERCIȚIU RESTRÂNSĂ

Atât cumpărătorul cât și vânzătorul trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină (18 ani împliniți), iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exercițiu restrânsă (16-18 ani) trebuie să încheie contractul prin ocrotitor legal, respectiv cu încuviințarea acestuia și, în toate cazurile, cu autorizația instanței de tutelă.

Conform art. 44 Cod civil, actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, altele decât acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor, precum și actele făcute de tutore fără autorizarea instanței de tutelă, atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu.

Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă poate invoca și singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicție judecătorească.

B. INTERDICȚII SPECIALE DE A CUMPĂRA SAU VINDE

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...