Procedură privind obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere tehnic a stațiilor de cale ferată


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
A STAȚIILOR DE CALE FERATĂ AFLATE ÎN EXPLOATARE SAU CU OCAZIA
CONSTRUCȚIEI, REPARAȚIEI ORI MODERNIZĂRII ACESTORA.

Autorizația permanentă de funcționare din punct de vedere tehnic a stației de cale ferată, denumită în continuare autorizație permanentă, este documentul eliberat de Autoritatea Feroviară Română - AFER, prin care se atestă că stația de cale ferată pentru care a fost emisă autorizația îndeplinește condițiile tehnice necesare desfășurării transportului feroviar.

Autorizația se acordă persoanei juridice care deține în proprietate stația de cale ferată pentru care s-a solicitat acordarea autorizației.

Autorizația provizorie de funcționare din punct de vedere tehnic a stației de cale ferată, este documentul eliberat de AFER prin care se atestă că stația de cale ferată pentru care a fost emisă autorizația nu îndeplinește în totalitate condițiile prevăzute în normele tehnice specifice în vigoare, fără a afecta însă efectuarea transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, de securitate a transporturilor, de protecție a mediului și de asigurare a calității serviciilor publice.

Prin stații de cale ferată se înțelege și haltele de mișcare și haltele deschise pentru traficul de călători cu vânzători de bilete și pentru traficul de marfă ca expediții de vagoane la linia publică și industrială.

Autorizația permanentă este documentul cu regim special, nominal și netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de 10 ani de la data eliberării și este valabilă în condițiile vizării sale de către AFER la intervale de 2 ani.

Autorizația provizorie este documentul cu regim special, nominal și netransmisibil, care se acordă pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire cu încă un an, tarifată cu 50% din tariful de autorizare.

CONDIȚII NECESARE STAȚIEI PENTRU A OBȚINE AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE

Autorizația poate fi acordată pentru o stație de cale ferată care îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

- are în structura sa linii de cale ferată și instalațiile aferente, construite, întreținute și verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

- are asigurate spațiile necesare desfășurării activităților de transport feroviar de călători și/sau de mărfuri, după caz, dotate și întreținute în conformitate cu normele tehnice, instrucțiile și regulamentele specifice în vigoare;

- personalul de conducere și de execuție propriu este apt medical și psihologic, calificat, instruit și autorizat în conformitate cu regulamentele și instrucțiile specifice în vigoare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...