Procedură privind autorizarea furnizării de produse și servicii pentru transportul feroviar și cu metroul


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

AUTORIZAREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, A FURNIZORILOR DE
PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR ȘI CU METROUL

Autorizarea furnizării de produse și servicii pentru transportul CFR și metrou, se găsește reglementată de Normele privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse și/sau servicii pentru transportul feroviar și cu metroul. Normele fac parte integrantă din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 290/2000, modificat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2068/2004.

În scopul respectării cerințelor privind siguranța circulației și securitatea transportului, calitatea serviciilor, sănătatea oamenilor și protecția mediului în transportul feroviar și cu metroul, activitățile de construire, modernizare, reparare și de întreținere a materialului rulant și a infrastructurii feroviare pot fi efectuate numai de agenții economici autorizați și supravegheați din punct de vedere tehnic de către Autoritatea Feroviară Româna - AFER, denumiți în continuare furnizori feroviari.

Autorizația de furnizor feroviar este documentul eliberat de către AFER prin care se atestă că un agent economic poate realiza și furniza una sau mai multe categorii de produse și/sau servicii feroviare critice, cu respectarea condițiilor specificate în autorizație.

Autorizația de furnizor feroviar dă dreptul agentului economic respectiv să încheie, în condițiile legii, contracte pentru:

- realizarea unui eșantion reprezentativ al produsului/serviciului feroviar critic ce urmează a fi supus verificărilor și încercărilor în vederea obținerii certificatului de omologare tehnică feroviară sau, după caz, a agrementului tehnic feroviar;

- furnizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice pentru care aceștia fac dovada că dețin un certificat de omologare tehnică feroviară sau, după caz, un agrement tehnic feroviar.

Autorizația de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal și netransmisibil.

Posesorii autorizației de furnizor feroviar sunt înregistrați de AFER în Registrul furnizorilor feroviari pentru transportul feroviar și cu metroul.

Pentru prestațiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuală și încetarea suspendării autorizației sau eliberarea duplicatelor acesteia se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor conform prevederilor legale în vigoare.

AFER va elibera, la cerere, în caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizației.

CONDIȚII NECESARE AGENȚILOR ECONOMICI CE DORESC SĂ OBȚINĂ AUTORIZAȚIA

Autorizația de furnizor feroviar, denumită în continuare autorizație, se poate acorda agenților economici, persoane juridice române, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

- fac dovada că în obiectul lor de activitate este cuprinsă și fabricarea produselor, respectiv prestarea serviciilor feroviare critice, pentru care au solicitat autorizația;

- dispun de structuri organizatorice, de dotări tehnice, de documentație tehnică și de personal instruit și/sau atestat, după caz, care să asigure desfășurarea proceselor de realizarea a produselor și/sau prestarea serviciilor feroviare critice pentru care au solicitat autorizația;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...