Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind înființarea sau desființarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenții, reprezentanțe, etc.) - art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Declarația - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociați sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară la sediul secundar activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3);
persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 3);

3. Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administrație/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare.

Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conține darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistență din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.

În cazul RA și OC, în locul documentelor prevăzute mai sus, se vor depune, după caz:

hotărârea consiliului de administrație, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes național, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administrației publice locale (original);
pentru societățile cooperative hotărârea organului statutar (original);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...