Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind transmiterea părților de interes și a părților sociale la SNC, SCS, SRL, GIE și GEIE constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Etapa I – numai pentru transmiterea către persoane din afara societății la SRL, cu excepția cazului în care dobândirea de părți sociale are loc prin succesiune sau act de adjudecare

1. Cererea de depunere și menționare acte, original – formular;

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/ decizia asociatului unic), în original:

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare.
Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conține darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistență din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.

În cazul RA și OC, în locul documentelor prevăzute mai sus, se vor depune, după caz:

hotărârea consiliului de administrație, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes național, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administrației publice locale (original);
pentru societățile cooperative hotărârea organului statutar (original);
pentru organizațiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adițional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original).

În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, hotărârea AGA/ decizia asociatului unic/ hotărârea consiliului de administrație/ hotărârea organului statutar va fi depus și în copie, având anexat contorul de caractere semnat de solicitant.

3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

45 lei - taxele de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
Tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, valabile pentru anul 2015, sunt aprobate prin H.G. nr. 593/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559/2015.

Etapa a – II – a

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...