Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1355/C/2009


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
Menționarea în registrul comerțului a societății de registru independent privat autorizată care ține registrul acționarilor, conform art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (hotărâre AGA);
Declararea modificării societății pe acțiuni de tip deschis în societate de tip închis, conform legii (hotărâre AGA);
Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, din acțiuni nominative în acțiuni la purtător sau invers precum și acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot conform art. 95 alin. (5) și art. 92 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (hotărâre AGA);

Schimbarea valorii nominale a unei acțiuni/părți sociale/părți de interes și numărului de acțiuni/părți sociale/părți de interes (hotărâre AGA);
Donația, vânzarea, locațiunea sau garanția reală mobiliară constituită asupra fondului de comerț, conform art. 21 lit. a) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
Modificarea numelui și prenumelui, a cetățeniei, a codului numeric personal - pentru cetățenii români, seria și numărul pașaportului - pentru cetățenii străini, data și locul nașterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul, conform art. 21 lit. b) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...