Adaptare profesională


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT
de adaptare profesională
Nr. ............ din ..............

1. Părțile contractante:

A. ............................., cu sediul în ........................, str. .................. nr. ....., județul (sectorul) ..........., telefon ........., fax ................, e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ............. la ..........., reprezentat prin ..................., având funcția de ..............., în calitate de ANGAJATOR,

B. ......................, cu domiciliul în .............., str. ............. nr. ............, județul (sectorul) ............., telefon ............... CI seria ........................ nr. ............................ în calitate de ANGAJAT

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie realizarea unui stagiu de adaptare profesională a ANGAJATULUI la cerințele postului de ............................ cod COR ............................ în conformitate cu contractul individual de muncă nr. ................ din data ........................ și a fișei de post.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...