Mediere în vederea angajării cetățenilor români în străinătate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE MEDIERE

nr. ............. din ................

I. Părțile contractante

Societatea Comercială .............................................., (adresa completă) denumită în continuare furnizor, cu sediul în ........................, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. ..........., cod fiscal .............., reprezentată prin domnul/doamna .............., având funcția de .................................,
și ........................................................., (numele și prenumele solicitantului) denumit/denumită în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ........, cod numeric personal .........................., de profesie ......................, domiciliat/domiciliată în ..........................................................................................., (adresa completă)

II. Obiectul contractului de mediere

1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la ......................................... (denumirea angajatorului din străinătate) din ............................................................ . (țara)

2. Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului individual de muncă.

3. Îndeplinirea formalităților privind deplasarea la locul de muncă.

4. Alte prestații ........................................................................ .

III. Durata contractului de mediere

Durata contractului de mediere este de .............................. de la data încheierii.

IV. Obligațiile părților

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...