Furnizare a unor servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

- model -

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice

I. Părțile contractante Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . ..., telefon/fax . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin președinte - director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

și

- Cabinetul medical organizat conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- cabinetul individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . ... fax . . . . . . . . . . . . reprezentat prin medicul titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...;

- cabinetul asociat sau grupat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . ... fax . . . . . . . . . . . . . reprezentat prin medicul delegat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- societatea civilă medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . reprezentată prin administratorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înființată potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . ... fax . . . . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . .. reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;

- Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică din structura spitalului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , inclusiv a spitalului din rețeaua ministerelor și instituțiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon fix/mobil . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . .. reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal al unității sanitare din care face parte;

- Centrul de diagnostic și tratament, centrul medical și centrul de sănătate multifuncțional - unități cu personalitate juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . ... fax . . . . . . . . . . . . reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., telefon fix/mobil . . . . . . . . . adresă e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . .. fax . . . . . . . . . . . . . reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte;

II. Obiectul contractului

ART. 1. -

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014.

III. Servicii medicale de specialitate furnizate

ART. 2. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...