Furnizare de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT
de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu

I. Părțile contractante Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. ..., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin președinte - director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

și

Furnizorul de dispozitive medicale . . . . . . . . . . . . . . . . ..., prin reprezentantul legal . . . . . . . . . . . . . . . . . sau împuternicitul legal al acestuia . . . . . . . . . . . . . . . . ., după caz,

- având sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . .. str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . ..,

- se va menționa și punctul/punctele de lucru din județ cu informațiile solicitate anterior, după caz.

II. Obiectul contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014.

III. Dispozitive medicale furnizate

ART. 2 . -

Dispozitivele medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 32 la Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 și constau în:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de dispozitive medicale se va detalia pe categorii, denumiri și tipuri.

IV. Durata contractului

ART. 3.

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2013.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...