Furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate de reabilitare (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

- model -

CONTRACT
de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate de reabilitare medicală (pentru unitătile sanitare ambulatorii de reabilitare medicală)

I. Părțile contractante Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . ., reprezentată prin președinte - director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

și

- unitățile ambulatorii de recuperare - reabilitare a sănătății aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;

- cabinetul medical de specialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., organizat conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- societatea de turism balnear și de recuperare, constituită conform Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 143/2003. . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- ambulatoriul de specialitate ambulatoriul integrat inclusiv centrul de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică din structura spitalului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , inclusiv al spitalului din rețeaua ministerelor și instituțiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. în calitate de reprezentant legal al unității sanitare din care face parte; având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . .. fax . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrul de sănătate multifuncțional - unitate cu personalitate juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . ..., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

II. Obiectul contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare - reabilitare a sănătății acordate în unități sanitare ambulatorii de reabilitare medicală, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

III. Serviciile medicale de recuperare - reabilitare a sănătății acordate în unități sanitare ambulatorii de recuperare.

ART. 2.

Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare - reabilitare a sănătății asiguraților, conform anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

ART. 3.

Furnizarea serviciilor medicale de recuperare - reabilitare a sănătății, acordate în unități sanitare ambulatorii de reabilitare medicală, se face de către următorii medici:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...