Furnizare de servicii medicale stomatologice.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

- model -

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de medicină dentară în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară

I. Părțile contractante

Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . .., telefon/fax . . . . . . . . . . . . ..., reprezentată prin președinte - director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

și

- cabinetul medical organizat conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- cabinetul individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- cabinetul asociat sau grupat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat prin medicul dentist delegat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- societatea civilă medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înființată potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețele sanitare proprii, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- ambulatoriul de specialitate și ambulatoriul integrat din structura spitalului . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inclusiv al spitalului din rețeaua ministerelor și instituțiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, reprezentat prin . . . . . . . . . . . . ..., în calitate de reprezentant legal al unității sanitare din care face parte;

- Centrul de diagnostic și tratament, centru medical și - unitate cu personalitate juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . ..., telefon . . . . . . . . . . . . .. fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Centrul de sănătate multifuncțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr . . . . ., bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . .., adresa de e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Obiectul contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară, conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

ART. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...