Administrare apartament (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. ......... din data de .................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.

Prezentul contract se încheie între: ................................. domiciliat în ............., str. ............ ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......................, din str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în baza actului de proprietate nr. ........................, din data de ..............,

Și

S.C ".................................." înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal ................, cu sediul social la adresa: Str. ............., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., București, în calitate de ADMINISTRATOR, reprezentată prin ................... .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.

Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA APARTAMENTULUI CU NR. .........., situat în ............., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., compus din: ................................................................................ (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.), apartament ce se găsește în stare bună de folosință.

III. DURATA CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...