Parteneriat.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ......X..........., cu sediul în ..............., str. ........... nr. ....., bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ........, sector ..., Tel/Fax: ............. înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ....... ..............., având contul nr. ................., deschis la ................ Cod Fiscal ................, reprezentată prin .............., având funcția de ................ numit în continuare S.C. .......X..... S.R.L.

și

Societatea comercială ..........Y..........., cu sediul în .................. str. ..................... nr. ...., tel. ............ înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ................, având contul nr. .............., deschis la ..................., Cod Fiscal ............, reprezentată prin ..............., având funcția de .............., numită în continuare S.C. ......Y....... S.R.L.

Art. 2.

DEFINIȚII DE TERMENI

În acest contract se vor folosi următorii termeni definiți astfel:

- Termenul "CAIET DE SARCINI" înseamnă: caietul de sarcini realizat de S.C. ..........Y........ S.R.L., pe baza proiectului ..........., având ca beneficiar ...................

- Termenul "SOFTWARE" înseamnă: sistemele informatice .........., descrise în CAIETUL DE SARCINI.

- Termenul "HARDWARE" înseamnă: totalitatea componentelor altele decât SOFTWARE-ul (calculatoare, servere, rețele, comunicații, sistemele de operare, programele auxiliare, etc.) așa cum sunt descrise în CAIETUL DE SARCINI.

- Termenul "LICITAȚIE" înseamnă: licitația din data ................ având ca beneficiar ................., efectuată pe baza CAIETULUI DE SARCINI, specificat în proiectul ................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...