Acord de transfer.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACORD DE TRANSFER*

Încheiat astăzi .................................., între:

(ziua, luna, anul)

Art. 1.

PĂRȚILE

1.1. CLUBUL .................................................................................., (denumirea completă a clubului care cedează jucătorul – CLUB CEDENT), în calitate de cedent, reprezentat de:

D-nl / D-na .................................................................................... (numele și prenumele oficialului împuternicit al clubului cedent), cu funcția de ................................................................ (funcția împuternicitului în cadrul clubului)

1.2. CLUBUL .................................................................................., (denumirea completă a clubului care primește jucătorul – CLUB CESIONAR) în calitate de cesionar, reprezentat de:

D-nl / D-na .................................................................................. (numele și prenumele oficialului împuternicit al clubului cesionar) cu funcția de ............................................................... (funcția împuternicitului în cadrul clubului)

și

1.3. JUCĂTORUL ................................................................ (numele și prenumele jucătorului), născut la data de ....................................., în localitatea .............................................., județul.............................., C.I. seria ............, nr. ..............., CNP......................................................

Art. 2.

OBIECTUL ACORDULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...