Pregătire sportivă.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Clubul Sportiv ................. cu sediul în ......... str. ..........., nr. ........, înregistrat la Registrul Persoanelor juridice prin sentința civilă nr. ...................... din .........., reprezentat prin ....... având funcția de ............., denumit în continuare CLUBUL

Dl./D-na .................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ......., născut/născută la data de .......... identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........................., în calitate de CURSANT

au convenit să încheie prezentul contract de pregătire sportivă, cu respectarea următoarelor clauze

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie pregătirea sportivă a CURSANTULUI în cadrul CLUBULUI contra unui preț.

Art. 3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...