Comision (import).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE COMISION

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................, numită în prezentul contract COMITENT, reprezentată prin ............, în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract COMISIONAR, reprezentată prin ............, în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de comision, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, COMISIONARUL se obligă să negocieze, să procure și să livreze, iar COMITENTUL să cumpere o cantitate de marfă de .................. conform criteriilor de apreciere a mărfii anexate la contract.

Comitentului va încheia cu terțe persoane de pe piața internă/străinătate ............. contracte de vânzare-cumpărare a mărfii ca pentru o afacere proprie, dar pe seama comitentului, conform instrucțiunilor acestuia.

Comisionarul va asigura operațiile de manipulare, și transport a marfurilor de la terțul furnizor până la depozitul comitentului din localitatea .........., str. ........, nr. .........., județul/sectorul .........., încheindu-se proces-verbal de receptie.

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...