Prestări servicii tipografice.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII TIPOGRAFICE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ....................., numită în prezentul contract PRESTATOR, reprezentată prin ..................., în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract BENEFICIAR, reprezentată prin ..................., în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract PRESTATORUL se obligă să presteze în folosul BENEFICIARULUI servicii tipografice pe baza comenzilor acestuia.

Art. 3. COMANDA BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL va emite o comandă scrisă pentru fiecare lucrare. Comanda va conține următoarele elemente:

- felul lucrării;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...