Locațiune de autovehicule.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE LOCAȚIUNE DE AUTOVEHICULE

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................., numită în prezentul contract LOCATOR, reprezentată prin ......................, în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................., numită în prezentul contract LOCATAR, reprezentată prin ...................., în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de locațiune, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către LOCATOR LOCATARULUI a unui nr. de ............ autovehicule potrivit anexei la contract.

Art. 3.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de .............. începând din ziua semnării acestuia de către ambele părți.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...